FANDOM


Zakręcony Świat
Zakręcony Świat
(ang. Dizzy World) to świat w którym znalazł się Papcio, kiedy kręcił się aż do stracenia przytomności w odc "Zakręcony". Nie wiemy, czy ten świat jest realny. Kiedy Mordechaj, Rigby i Papcio z niego uciekli, znów odzyskali przytomność.

Mieszkańcy

  • Mieszkańcy Zakręconego Świata
  • Jachedrom i Ybgir (władcy)
    Podróż Papcia do zakręconego świata

    Podróż Papcia do tego świata (animacja)

Prawa i zasady

Ten Świat ma tylko jedną zasadę: Nie można wygłaszać tam przemówień.

Krajobraz

Świat ten jest otoczony przez szare góry. Niebo również jest szare, jednak mogło to być tylko zachmurzenie. Podłoże również jest szare. W dwóch słowach? Ponury świat...

Galeria